SMA - Sarana & Prasarana
Kedai

Kedai merupakan tempat bagi untuk membeli berbagai macam alat tulis serta memfotocopy dokumen, laporan ataupun kertas-kertas.